идэвхжүүлсэн нүүрстөрөгчийн гар урлалын боловсруулалт