чулуу олборлох нь эрдэм шинжилгээний гүйцэтгэлд үзүүлэх нөлөө