газрын тосны занар боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж