Ирак дахь шаар бутлах хаягдал эсвэл бүтээгдэхүүнээр