зөөврийн чулуулаг бутлуурын үйл ажиллагааны зардал